Растеж с гарантиран паричен поток

Export Factoring

Експортен Факторинг

Какво е експортен факторинг?

Нашите решения отключват капитал за вашия бизнес, за да можете да бъдете компанията, която искате да бъдете.

Export Factoring

Експортен Факторинг

Какво е експортен факторинг?

Нашите решения отключват капитал за вашия бизнес, за да можете да бъдете компанията, която искате да бъдете.

Финансиране на веригата за доставки

Какво представлява финансирането на веригата на доставки?

Оптимизираме паричния поток, за да може цялата верига на доставки да работи по най-добрия начин.

Кои сме ние

Tradewind

Предоставяме на клиентите си решения за финансиране, които улесняват правенето на бизнес. Обслужвайки предимно малки и средни по размер клиенти в различни категории продукти и услуги, нашата мисия е да подобрим паричните потоци.

Изработен по поръчка Индивидуално структуриран

Адаптираме финансирането според вашите уникални нужди. Гъвкавостта е в основата на нашите услуги.

Глобален фокус

При кредитните си взаимоотношения, ние предоставяме международно ноу-хау и възможности със служителите си на 4 континента.

Местен опит

Като компания, ръководена от основател и предприемач, ние разбираме нуждите на малките и средните предприятия на пазарите по целия свят.

Нашето финансиране е мащабируемо и може да расте заедно с вашата компания.

Развитието на бизнеса е основен приоритет на нашите клиенти. Ние сме подготвени да увеличим финансирането с увеличаването на продажбите ви.

International Trade Finance
0 %
В световен мащаб 72,5% от плащанията закъсняват.

Купуваме фактурите на вашата компания и ви изплащаме авансово до 95% от сумата по фактурата.

0
Средни дни до получаване на плащането.

Вместо да чакате плащане от купувачите, бизнесът ви може да разполага с достатъчно капитал.

0 %
от МСП фалират поради лошо управление на паричните потоци.

Нашите решения преодоляват разликата в паричните потоци, като ви позволяват да поддържате дълги срокове на плащане с купувачите си и да плащате на доставчиците си навреме.

Без закъснели плащания

Получавате плащане в рамките на 24-48 часа след изпращане на фактурата.

Динамично финансиране

Нашите услуги не са заеми, така че за много компании нашето финансиране не се показва в техния баланс като дълг.

Бърза и лесна настройка

Нашите местни експерти спазват разпоредбите на всяка страна, в която работим, и предлагат подходящи услуги, като контрол на валутното регулиране.

Подпомагано финансиране

Имате рационализиран работен процес, тъй като ние извършваме събиране, напомняне за плащане и осчетоводяване от ваше име.

Експортен Факторинг

решава краткосрочни проблеми с паричните потоци.

Можем да решим краткосрочните проблеми с паричните потоци, като закупим фактурите на вашата компания срещу аванс до 95% от общата стойност на фактурата. След това събираме цялата сума от клиента ви при настъпване на падежа на фактурата. След като фактурата бъде платена изцяло, ние ви изпращаме остатъка от сумата.

Финансиране на веригата за доставки

поддържа финансови линии, базирани на задължения, вземания и складови наличности.

В допълнение към факторинга на вашите експортни вземания можем да финансираме и цялата ви верига на доставки. Нашите програми за глобално финансиране на веригата на доставки могат да осигурят финансиране, базирано на задължения, вземания и складови наличности. Използвайки финансиране на поръчките, финансиране на складови наличности, акредитиви и структурирани гаранции, нашето финансиране помага за съгласуване на нуждите на двете страни -купувачи и продавачи.

Централизирана обработка на плащанията

Документацията е опростена, тъй като плащането се извършва на едно лице, докато се работи с множество доставчици.

Финансиране на чуждестранни доставчици

Предоставяме финансиране на чуждестранни доставчици въз основа на вашата кредитоспособност и финансова сила.

Гъвкаво уреждане

Вашите доставчици получават предсрочно плащане на по-ниска цена, тъй като можете да използвате задбалансовия си кредит.

По-широк набор от доставчици

Можете да работите с по-малки доставчици и да сключвате договори директно с тях; вашият наличен набор от доставчици е по-широк.

Нашите клиенти

Специални предимства за всеки тип компания

Висок растеж

Висок растеж

Бързоразвиващите се компании се нуждаят от гъвкави решения за финансиране, при които ликвидността расте заедно с продажбите. Осигуряваме паричен поток веднага след фактурирането.

Международен

Покупки и продажби в международен план

Финансирането на международни продажби не се предлага от много банки, факторинг и финансови компании. Ние разполагаме с глобална мрежа от местни експерти и познаваме специфичните за всяка страна разпоредби.

Капиталоемки

Активи - с ниска или висока капиталоемкост

Често търговските дружества имат малко стоки на склад, но много поръчки и вземания. Tradewind използва тези вземания за предоставяне на оборотен капитал.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКАТА В ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Силно портфолио от купувачи

Финансираме предимно въз основа на кредитоспособността на вашите клиенти и не проверяваме компаниите според традиционните стандарти за оценка на кредитоспособността и риска.

Разнообразието и отдадеността определят нашия екип.

Като глобална компания Tradewind се гради на разнообразен екип от хора с различен произход. Служителите ни всеки ден внасят на работното си място всеотдаен поглед към детайла, както и своя опит в областта на международната търговия и финансите.

René Pastor

Нашите клиенти стоят на първо място. Дългогодишният ми опит в областта на търговското финансиране ме е научил, че ако се мисли креативно, може да се намери решение дори на най-сложните сценарии. Клиентите ни ценят заради способността ни да отговаряме на техните специални изисквания.

René Pastor
Президент и главен изпълнителен директор за Америка

Често задавани въпроси

Разходите за факторинг се състоят от такса за факторинг, лихвен процент върху авансираната сума и такса за проверка на лимита.
Таксата за факторинг се начислява върху брутните продажби и варира от 0,3% до 0,75% на месец, в зависимост от продажбите през факторинг, срока на плащане и портфейла от длъжниците.

Четирите най-важни изисквания за факторинг са:

 
  • Фактурираната услуга или доставка на стоки трябва да бъде предоставена без възражения и в пълен размер
  • Вземанията не трябва да бъдат прехвърлени или обременени с права на трети лица
  • Срокове за вземане от 14 до 120 дни
  • Положителна кредитна оценка на факторинг компанията и нейните длъжници

In so-called genuine factoring (or also known as full-service factoring), the receivables are transferred to Tradewind and Tradewind assumes the full default risk (del credere risk). The supplier is only liable for the legal status of the transferred receivables.

Basically, nothing changes for your customer. You merely inform your customer of the new account details, so the only thing that changes is the bank account to which they have to pay. Your customers will continue to discuss questions about goods and services with you.

Tradewind can offer professional receivables management with the highest level of reliability through its global network. Open invoices are efficiently realized from the written reminder to the telephone call with the debtors.

Нека се свържем с вас.

Намерете правилното търговско финансиране, което е персонализирано специално за нуждите на вашата компания.

Първоначална дискусия и оферта

Заедно с вас определяме нуждите ви и намираме индивидуално решение.

Обработваме вашата заявка в тясно сътрудничество, за да определим общите подробности. Въз основа на това ви представяме оферта.

Предоставяне на документи

В много случаи към формата за кандидатстване са необходими само последните годишни финансови отчети, бизнес анализът за текущата финансова година и списък с отворените фактури.

След изясняване на всички въпроси се пристъпва към представяне на окончателните документи за надлежна проверка и подписване на договора.

Плащане

В бъдеще изпращате стоките на клиента и събирате документите за доставка. Ще ни предоставяте фактурите и транспортните документи и ще получавате плащане до 95% от сумата на фактурата всеки път след проверка на документите. Ние ще преведем разликата, след като получим плащането от клиента.

Вашите данни за контакт
 

* Mandatory fields

Вашето съобщение

Политика за поверителност

Прочетох Политиката за поверителност и я приемам.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Не пропускайте информация по теми като експортен факторинг, финансиране на веригата на доставки и много други.